Na skróty

VPU Polska Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 30/14
41-902 Bytom

Tel: 32/307 88 85
Tel: 515 051 909
info@vpupolska.pl
NIP 7492072657
REGON 160347136
KRS 0000363394

VPU

Formularz zgłoszeniowy
Praca
Płeć / Stan cywilny
Inicjały
Imię / Nazwisko
Ulica / Nr domu / Nr mieszk.
Kod pocztowy / Miejscowość
Państwo
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
Miejsce urodzenia
Numer SOFI
Zawód wyuczony
Zawód wykonywany w Polsce
Doświadczenie nabyte w pracy za granicą
Kopia SOFI (Max. 3 Mb) ?
Curriculum Vitae (Max. 5 Mb) ?
Zdjęcie paszportowe (Max. 500 Kb) ?
Dowód osobisty/paszport (Max. 3 Mb) ?
Prawo jazdy (Max. 3 Mb) ?
Zapytanie o niekaralności (Max. 3 Mb) ?
Uprawnienia i certyfikaty (Max. 3 Mb) ?
 

Pliki powinny być opisane (nazwane) w następujący sposób.
Nazwisko + Inicjał Imienia + rodzaj dokumentu:
- dowod osobisty lub paszport – dopisek pass;
- kopia SOFI – dopisek sofi;
- zdjęcie – dopisek photo;
- prawo jazdy – dopisek DL;
- zapytanie o niekaralność – dopisek zap.

Np. Jan Kowalski zamieści pliki o następujących nazwach:
-Kowalski J pass
-Kowalski J sofi
-Kowalski J photo
-Kowalski J DL
-Kowalski J zap

Dane kontaktowe

Telefon
E-mail

Copyright © 2013 VPU Polska Sp. z o.o.